Amsterdamse merklap 1792


Een Amsterdamse merklap met een burgerweesmeisje en -jongen. Hendreijntje van Raaij, gedoopt op 26-7-1778 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, maakte de merklap op 13-/14-jarige leeftijd in 1792. Haar initialen HVR zie je in de bloemenkrans met aan weerszijden een engel met een bazuin. De initialen van haar ouders staan links en rechts onder een grote kroon geborduurd:

TVR: Thomas van Raaij, geboren in Nijmeege (Nijmegen) 1737/1738, overleden op 21-10-1809 en begraven op 26-10-1809 in Amsterdam.
WMH: Willemina (Willemijntje) Manshart, geboren in Seijst (Zeist) 1745/1746, overleden op 4-10-1818 in Amsterdam ‘Wonende op de Princestraat. Beroep Besteedster’.

Het gezin woonde in de Prinsenstraat, tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht, ongeveer 1 kilometer van het Burgerweeshuis vandaan. De moeder van Hendreijntje, Willemina Manshart, werkte bij Susanna Swinkers/Swenkers/Swinkes (ook aanwezig bij haar ondertrouw op 29-4-1774) die tegenover het gezin woonde en een bedrijfje runde voor het besteden van meiden en dienstbodes (een soort uitzendbureau). Willemina Manshart was zelfs de erfgenaam van Susanna’s ‘boek van en aangaande haare Calanten (klanten), weegens het besteeden der Meiden en Dienstbodens’. Willemina Manshart nam het bedrijfje van Susanna over na haar overlijden zoals ook te lezen staat in de Amsterdamse Courant van 8-6-1805:

‘WILLEMYNTE MANSHART, Huisvrouw van THOMAS VAN RAAY , by Testamentaire dispositie van wyle SUSANNA SWINKES, in leven Besteedster van Dienstmeisjens, binnen deze Stad, en op den eersten dezer aldaar overleden, is het recht van opvolging in deze Affaire gesteld zynde, adverteert by deze alle de Begunstigers van de overledene, dat zy uit kracht daarvan, dezelve zal voortzetten op dezelve Kamer, door de Overledene bewoond, en reeds door haar betrokken, in de Prinsestraat, Zuidzyde, by de Keizersgragt, met versoek aan gemelde Begunstigers , om voortduring daarvan, en bygevoegde verzekering van eene alzins prompte bediening.’

Aangezien veel burgerweesmeisjes een betrekking als dienstbode zochten, is het ook waarschijnlijk dat Hendreijntje regelmatig burgerweesmeisjes zag die als dienstbode kwamen solliciteren, vandaar dat ze vermoedelijk een burgerweesmeisje en -jongen borduurde.

Henderijntje of Hendrica Van Raaij is overleden op 8 maart 1848 te Amsterdam. Zij was getrouwd met Adam Lohr op 06-05-1803 in Amsterdam. Adam Lohr is op 29-5-1805 begraven. Zij hebben één zoon gekregen, Christiaan Pieter, geboren op 11-7-1805 na het overlijden van haar man. Zo te zien is zij niet hertrouwd.

Rechtsonder op de merklap heeft Hendreijntje een fraai huis geborduurd met links een bloementuin waarin een theekoepel staat. Zou dit huis in 1792 in de Prinsenstraat hebben gestaan? Zo ja, zouden de ouders van Hendreijntje enkele kamers gehuurd hebben in dit huis? In ieder geval moet dit huis voor haar bekend zijn geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *