Harlinger weesmeisjes


Acht weesmeisjes in het uniform van het stadsweeshuis te Harlingen, 1914. Collectie Hannemahuis.

Hier zie je een afbeelding van een pop in kleding van het Harlinger stadsweeshuis. Allex voegde interessante informatie toe die ik graag in dit bericht onder de aandacht wil brengen:

‘In 1805 was de kleding van de weeskinderen ook al een punt van discussie. De inwoners van de stad hadden namelijk geklaagd dat de weeskinderen in het Stads Weeshuis te kostbaar gekleed gingen. Men dacht waarschijnlijk dat de kledingstukken betaald werden uit de Weeshuisbeurs, wat zeker niet het geval was.
Detail: op de bakenloodjes (loden betaalbewijs voor de jaarlijkse belasting tot het in stand houden van de bakens in het Amelander Zeegat) van Harlingen staan de letters A stadswapen K (Armen-Kamer). Dit belastinggeld was bestemd voor het Armenhuis en het Weeshuis. Bron: loodjes.nl.
In de notulen van 7 februari 1805 is het volgende vastgelegd: “Geextraheerd uit de Notulen van het Gemeentebestuur der Stad Harlingen. Donderdag den 7 february 1805; Ten aanzien der Meijden word bepaald.
Dat het huis geen hoedjes nog zonhoeden geeft, maar mogen op eigen kosten en onder goedkeuring van de voogdessen gedragen worden; doch de linten moeten in allen gevalle zwart zijn. Buiten en behalven de Mutsen die het huis geeft, moet ieder op eigen kosten alles en met approbatie van voogdessen kopen, wordende breede strooken en zogenaamde floddermutsen volstrekt verboden. De doeken welke al mede op eigen kosten moeten aangeschaft worden, zullen niet anders dan rode Rouaansche off Oostindische mogen zijn. De schortdoeken zullen zijn blaauw geruit, die voor de eerste maal door het huis zullen gegeeven, doch naderhand op eigen kosten moeten worden aangeschaft, en zich in allen gevalle tot aankoop bij de voogdessen moeten addresseeren. Kousen, schoenen en gespen vallen onder deselve bepaling en als van de jongers. Dit alles ziet op de kleding der Zondags, en wat hier bij niet opgenoemd is, blijft als vooren.” ‘

2 gedachten over “Harlinger weesmeisjes

  1. In alle publicaties over de kleding van weeshuismeisjes en jongens valt het altijd op dat er bepaald niet soepeltjes en ruimhartig met de jongelui werd omgegaan.
    Ze moesten veel zelf betalen, wat ze ook eerst moesten verdienen, natuurlijk. En zich dan vervolgens houden aan alle voorschriften, waardoor ze toch in een soort herkenbaar uniform liepen. Vast niet makkelijk geweest…..

  2. @Josefien, het is vreselijk om je vader en moeder te verliezen om vervolgens als wees door het leven te gaan wat heel zwaar en moeilijk is voor een kind.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *