isiShweshwe : A history of the indigenisation of blueprint in South Africa


Juliette Leeb-duToit heeft grondig onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de blauwdruk of isishweshwe in Zuid-Afrika. Haar verhaal start begin achttiende eeuw en sluit af met hedendaags blauwdruk. Met voorbeelden uit diverse groepen in Zuid-Afrika illustreert het boek hoeveel Zuid-Afrikaanse culturele groepen zich nu associëren met isishweshwe, hoewel velen de rijke geschiedenis van de blauwdruk als een product van Europese en Amerikaanse bedrijven niet waarderen die op de een of andere manier in Afrika vertegenwoordigd zijn. Vlisco uit Helmond heeft hier ook een aandeel in. In 1995 bezocht de schrijfster Vlisco en sprak met de directeur Frans van Rood. Rond 1960 stopte Vlisco met het produceren van blauwdruk voor Zuid-Afrika, maar kwam in 1991 terug toen de handelsboycot eindigde die samenviel met de afschaffing van de apartheid.

Ben je geïnteresseerd in blauwdruk en de geschiedenis hiervan dan is dit boek absoluut een aanrader. Tot voor kort had ik geen idee dat blauwdruk zo veelvuldig vertegenwoordigd is in de kleding van de Zuid-Afrikaanse vrouw en man.

isiShweshwe : A history of the indigenisation of blueprint in South Africa, Juliette Leeb-du Toit. Uitgegeven door University of KwaZulu-Natall Press, 2017. ISBN: 9781869143145. Het boek is te bestellen bij Bol.com.