Merklapje 1918 van Cor(nelia) van Daalen


Josefien: ‘Een aantal jaren geleden kocht ik dit merklapje ergens, als ik mij goed herinner in een kringloopwinkel. Het is misschien geen bijzonder voorbeeld van borduurkunst, maar een oud merklapje met naam en datum vind ik al gauw leuk …. Mijn oog viel bovendien direct op het enorme grafmonument links. Als een kind uit zichzelf zoiets borduurt was het werkje dan gemaakt als een “In Memoriam”…? Voor wie? Echt iets voor mij om dit eens uit te zoeken.

Thuis ging ik het merklapje eens goed bekijken. Het viel me op dat het nogal onhandig is ingedeeld. Rechts heeft de borduurster steeds te weinig ruimte zodat ze over de grenzen van het stramien heen borduurt en ook het jaartal komt niet lekker uit. Het lijkt er op dat ze eerst het grafmonument en het huis geborduurd heeft en toen haar naam en de datum, waardoor ze daar een beetje omheen moest werken … .
De vermeldde naam is Cor van Daalen, Zev. oud 13 jaar, 18 dec. 1917. En dan nog het jaartal 1918. Genoeg aanknopingspunten om te zoeken en dat leverde het volgende op: 18 dec. 1917 moet het tijdstip zijn dat zij aan het lapje begon te borduren. Zev. staat voor haar woonplaats Zevenbergen. En 1918 moet dan het jaar zijn waarop zij het lapje afrondde.

Cor(nelia) Johanna van Daalen werd geboren op 23 januari 1904 in Zevenbergen. Haar vader heette: Johannes Cornelis van Daalen en haar moeder was: Samuelina Ebeldina de Klerck, een opvallende naam. Haar ouders trouwden in 1895, op 26 juli. Haar vader was timmerman. Hun eerste kind, een zoon, wordt in 1896 geboren maar overlijdt in het volgende jaar. Het jaar daarop krijgt moeder weer een zoon, die vernoemd wordt naar zijn grootvader. In 1900 wordt dochter Johanna Cornelia geboren en zij werd vernoemd naar beide oma’s. In 1904 volgt dan Cornelia Johanna, ook vernoemd naar beide oma´s maar dan in omgekeerde volgorde. Opmerkelijk, dat men dat toen deed!

Moeder krijgt nog een dochter in 1908, die geen naam krijgt (NN, levenloos geboren). Helaas overlijdt ook moeder in het kraambed, op 26 juli en dat is haar trouwdag. Ze is in maart van dat jaar 35 geworden. Kleine Corrie is dan 4 jaar, haar zusje 8 en haar broer 10 jaar.

In het jaar waarin ze de merklap afrondt zijn moeder en haar jongste zusje precies 10 jaar dood. Cor wordt dat jaar 14. Zij is 13 als ze aan het werkje begint en moeder en vader waren precies 13 jaar getrouwd toen moeder overleed. Voor een meisje uit die dagen wellicht een bijzondere aanleiding om in herinnering aan hen iets te borduren!? Ze borduurt een groot grafmonument en het is de vraag of dat van haar moeder echt zo mooi was. Het huis aan de rechterkant is misschien een weergave van het huis van de familie? Dat zou kunnen maar een adres heb ik nog niet kunnen vinden.

Vader hertrouwde drie jaar later, in 1911, met een vrouw van ongeveer zijn leeftijd, die ook al weduwe was. In 1920 is vader met het gezin naar Rotterdam verhuisd, hij overlijdt daar op 58-jarige leeftijd. Cor trouwt in 1928 op 24-jarige leeftijd met een jongen uit Yerseke en krijgt 2 kinderen, 2 zoons.

Precies 100 jaar na dato zocht ik de herkomst van dit merklapje uit en het verhaaltje over dit gezin wordt zo een in memoriam voor allen… .’