Wereldtentoonstelling 1883 Amsterdam


De Wereldtentoonstelling van 1883 vond plaats van 1 mei tot 1 oktober 1883 in Amsterdam. Deze wereldtentoonstelling, officieel de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling of Exposition Universelle Coloniale et d’Exportation Générale geheten, was de eerste internationale koloniale tentoonstelling, gehouden om de koloniale handel en rijkdommen te presenteren. De wereldtentoonstelling trok minstens een miljoen bezoekers.

De wereldtentoonstelling vond plaats op een braakliggend terrein achter het in aanbouw zijnde Rijksmuseum, tegenwoordig bekend als het Museumplein. Het hoofdgebouw in ‘Moorse’ stijl, ontworpen door de Franse architect Paul Fouquiau, werd gebouwd van hout bedekt met gips en geschilderd doek om de indruk van marmer te geven. Tussen de twee grote torens hing een groot doek in ‘Indiase’ stijl met gipsbeelden van olifantenhoofden en andere dieren. In het gebouw waren 28 landen vertegenwoordigd met paviljoens, waaronder Japan, de Verenigde Staten, China, Canada, Turkije, Siam (Thailand) en Transvaal. Te zien in het hoofdgebouw waren onder andere een telefoontoestel, hout- en metaalbewerkingsmachines en een brandkast waar wel acht mensen in pasten.


In 1883 werden er ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling souvenirs uitgegeven zoals een speldenkussen met de afbeelding van de hoofdingang. Dit speldenkussen is in het bezit van een verzamelaar. Verder werd er een waaier, deze zakdoek en nog een andere zakdoek als souvenir uitgegeven. Het zijn mooie souvenirs van een bijzondere wereldtentoonstelling.