Nuttig en Nodig


Uit de knipselmap deze uitnodiging van Museum Boijmans Van Beuningen voor de tentoonstelling ‘Nuttig en Nodig’ op zaterdag 15 augustus 1992 van 15.00 tot 17.00 uur.

Verder lees ik op deze uitnodiging: ‘Kant wordt in Nederland al eeuwen gemaakt en niet pas na 1850. Wel is kort na dat jaar een fascinerende ontwikkeling op gang gekomen, waarvan de sporen ook nu nog duidelijk zichtbaar zijn. De tentoonstelling begint met kant van een conventioneel negentiende-eeuws type en eindigt met een volkomen nieuwe soort kant, het resultaat van een ommezwaai in vormgeving en techniek. Het initiatief van de Vereniging “Het Kantsalet” om de vooraanstaande deskundige op het gebied van borduurwerk en kant, Patricia Wardle uit te nodigen om de catalogus te schrijven en de tentoonstelling voor te bereiden, was voor het Museum Boymans- van Beuningen aanleiding om aandacht te schenken aan dit boeiende onderwerp, dat tot dusverre nog weinig bestudeerd is en dat een geheel nieuw licht werpt op een interessant onderdeel van de Nederlandse kunstnijverheid.’

Foto: De Nederlandse Kantwerkschool, 2e Sweelinckstraat 138, Den Haag