Borduurlap 1876 met een verhaal


Jan (Johannes) Dekker (17 juni 1825 – 5 februari 1920) trouwde met Guurtje Kat (18 juli 1822 – 31 januari 1905) op 4 mei 1851. Volgens de Ilpendammer gezinskaart van 1850 was Jan geboren te Edam. Op 27 mei 1851 verhuisde hij ‘onder Zunderdorp in de Belmermeer’, gemeente Nieuwendam, waar hij tot 1 mei 1873 veehouder zou blijven.

‘In het jaar 1873 ruilde Jan Dekker van woonplaats met Aris Ruiter, die het Heerenhuis bewoonde in de Wijdewormer. Eertijds was het Heerenhuis gebouwd als polderhuis van de drooggemalen Wijde Wormer, alwaar de vergaderingen van het polderbestuur (Dijgraaf en Heemraden) werden gehouden. Op het laatst van de 18de eeuw reeds werd het perceel gebruikt als herberg en als uitspanning. Als herbergier en tevens veehouder ging Jan Dekker het Heerenhuis bewonen, terwijl Aris Ruiter zijn geluk ging beproeven in de Belmermeer. Het Heerenhuis was in die dagen een gezocht ontspanningsoord voor de notabelen van de Zaanstreek, die per glazen [?] jacht of per paard en rijtuig hierheen kwamen om verpozing te zoeken in deze rustige landelijke omgeving, waar ook de kinderen zich konden vermaken in den speeltuin, die met geboomte, priëelen, schommels en wipplanken was ingericht. Met de pinksterdagen was er volop drukte: eenige kramen met noten en snoeperijen stonden op den dijk. En in de zaal werd gedanst bij muziek van violen en harmonica. Ongeveer tien jaren werd door Jan Dekker herberg gehouden, toen werd de zaak gesloten: het huis bleef door hen bewoond en het veebedrijf werd voortgezet. Zijn zoon Pieter bewoonde het Heerenhuis van 1919 tot aan zijn dood in 1931, zodat het perceel 58 jaren de familie Dekker tot eigenaar heeft gehad. In 1931 werden huis en landerijen publiek geveild: Hendrik Stam werd kooper van het huis. Deze verkocht het weer onderhands aan Cornelis de Groot die de bovenbouw grotendeels liet afbreken. Op de fundamenten verrees in vrijwel dezelfde vorm het Heerenhuis, doch thans weer in de oorspronkelijke bestemming als herberg, waarvan thans [1957] Jacob de Goede sedert eenige jaren de eigenaar is.’


Op 4 mei 1876 waren Jan Dekker en Guurtje Kat 25 jaar getrouwd. Het zijn de overgrootouders van To (Catharina) van Sante-Smit (5 juni 1915 – 8 december 2009), dus een achterkleinkind van Jan Dekker en Guurtje Kat. De grootmoeder Catharina (Kaatje) Dekker (5 december 1860 – 7 oktober 1934) van To van Sante-Smit maakte op 15-jarige leeftijd een fraai borduurwerk voor haar ouders die in Wijdewormer op de boerderij ’t Heerenhuis woonden. To van Sante-Smit vertelde mij het volgende verhaal: ‘De familie Honig ging op zondag met een rijtuig een ritje maken en kwam langs ’t Heerenhuis. De familie maakte een stop bij ’t Heerenhuis voor uitgelekte karnemelk (hangop). Dit maakte mijn grootmoeder die toen nog thuis woonde.’


Een foto uit omstreeks 1897 van de gezinssamenstelling van Kaatje en Arian. Kaatje Dekker (de maakster van de borduurlap) trouwde op 18 april 1883 met Adrianus Johannes (Arie) Smit (26 januari 1859 -3 april 1921). Links op de foto staat Adriaan en achter hem staat Gerard (3 mei 1887 – 10 januari 1946), de vader van To (Catharina) Smit.

Op de borduurlap lezen we in kraaltjeswerk: ’25 Jarige Echtvereeniging van J. Dekker en G. Kat. den 4 mei 1876.’ Het witte blad onder op de lap is voor een groot deel opgevuld met kraaltjes. Helaas is het op de foto niet te zien dat het borduurwerk zeer fraai en bijzonder uitgevoerd is. Het borduurwerk zit nog steeds in de originele lijst. Het Heerenhuis in Wijdewormer is nu een Café Brasserie.