Quilts voor Serious Request


Tamara van de Grijp: ‘Toen we een maand of twee geleden hoorden dat Serious Request zich in Haarlem zou afspelen kreeg ik een idee. Ik bedacht dat het misschien goed was om de vele quiltsters die deze stad en de regio telt eens aan het werk te zetten met dit goede doel als inzet.

Zo ook zag ik dat er een bepaalde koppeling te maken was tussen de doelstelling van Serious Request, meisjes en vrouwen van seksueel geweld in conflictgebieden en de bij velen bekende Sylvia’s Bridal sampler. Immers, een Bridal sampler is bedoeld als geschenk voor een bruid om haar geluk en voorspoed te wensen.

Nu heb ik vorig jaar zelf een Sylvia’s Bridal sampler gemaakt en ben maanden bezig geweest met 140 blokken te naaien en die door te quilten. Honderdveertig! Zou ik 140 quiltsters enthousiast kunnen krijgen om ieder zo’n blokje te laten kopen, te maken en de opbrengst dan te schenken aan het goede doel? Ik twijfelde, maar wie niet waagt, die niet wint en dus plaatste ik mijn idee op de Nieuwsbrief die de Sampler elke twee weken uitgeeft. Toen gebeurde er iets onwerkelijks. Je wilt het niet geloven, maar binnen vijf minuten begon mijn mailbox te “ratelen” en na twee uur waren alle 140 blokken á € 5,- verkocht. WOW!


Maar… nu kwam het volgende probleem: mijn mailbox bleef maar met verzoeken volstromen. Daarom Ine Buisman gebeld voor goede raad. “Ine”, zei ik, “ik heb een probleem. Weliswaar een luxe probleem, maar wel degelijk een probleem. Ik heb meer, veel meer aanvragen dan blokken. Hoe moet dat nu?” Ine wist gelukkig raad. “Weet je”, zei ze, “we maken nog een quilt en wel een soort groet-quilt en die noemen we Tulips from Holland.” En om nu een lang verhaal kort te maken: er waren zo veel aanvragen dat we niet één, maar twéé Tulips from Holland quilts konden laten maken.
Hoe nu verder? Voor de werkelijk prachtige Sylvia’s Bridal sampler kan iedereen loten kopen á 2,50 per stuk. De opbrengst gaat uiteraard geheel naar Serious Request. Daartoe kunt u in de winkel loten kopen of anders het bedrag (of een veelvoud daarvan) overmaken op rekening NL44 ABNA 0546 3605 13 met vermelding van Loten SR. Wij reserveren dan uw nummer in een gesloten envelopje met uw naam erop.


De Tulips from Holland quilts gaan, als ze klaar zijn, richting het Glazen Huis en zullen daar geveild worden. Ook deze opbrengst is natuurlijk voor het goede doel. Aldus gedaan hopen en verwachten we tenminste een opbrengst van tenminste € 2.500. Een prachtig bedrag waar heel veel mensen aan hebben meegewerkt. Apart en extra moeten genoemd worden alle dames die in hun vrije tijd de blokken bij de Sampler aan elkaar hebben genaaid. Veel dank ook Ine Buisman, Auk Ferwerda en Ingeborg Mak die snel bijsprongen toen ik die enorme golf aan enthousiasme over me heen kreeg. Tenslotte gaat veel dank uit naar Clazien Zwaan van het Kennemer Quilthuis in Heemstede die de drie quilts geheel belangeloos heeft doorgequilt en naar Ad Rens van STOF A/S die de achterkantstof van de quilts sponsorde.’