Groeimeter merklappenboek IIIHet is erg lang geleden dat ik een verslagje heb geschreven over de stand van zaken wat betreft het merklappenboek. Dus hoogste tijd voor een update.

De afgelopen maanden heb ik diverse lectuur betreffende het Burgerweeshuis van Amsterdam doorgenomen. Ik ben zeker interessante gegevens tegengekomen die mogelijk toegevoegd kunnen worden in het boek. Al schrijvende zal blijken of ik dit ook daadwerkelijk ga doen. Heel belangrijk is de informatie die Peter in het archief van Amsterdam heeft gevonden. Deze feiten zijn nieuw en interessant voor de lezer en mogen dus absoluut niet ontbreken in het boek.

De tip van Maaike om een inleiding te schrijven over het ontstaan van mijn liefde voor merklappen heb ik opgevolgd. De ruwe versie hiervan heb ik afgelopen week geschreven. Hoofdstuk 1 en 2 hebben al een titel, maar de inhoud hiervan zal ik als allerlaatste schrijven. Ik ga nu eerst een begin maken met de geschiedenis van de familiemerklappen.

Afbeelding: een ansichtkaart die gericht is aan Mejuffr. E. Schutte, Burger-Weeshuis, Amsterdam, St. Luciensteeg. Johan verstuurde deze kaart op 6 augustus 1902.
Wie is Johan? Een broer, een neef? Hier is misschien wel achter te komen door het archief te raadplegen. Peter heeft dit niet uitgezocht omdat deze kaart niet bij het boek hoort. Ooit is deze kaart op een boekenmarkt gekocht vanwege zijn zeldzame afbeelding van de burgerweesmeisjes. Is één van de drie jongedames mejuffr. E. Schutte? Misschien is er een foto gemaakt tijdens een uitstapje van de burgerweesmeisjes, waar later een briefkaart van gemaakt is. Op de achterkant staat een poststempel van Haarlem en Amsterdam.