Passiespelen 2005

Sinds 1931 worden in het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen de Passiespelen opgevoerd. Het is een bijzonder evenement wat inmiddels is uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure. Dit jaar is het voor de achttiende keer, dat sinds 1975 elke vijf jaar plaats vindt, dat het Passiespel in Tegelen wordt opgevoerd. Het Passieverhaal vertelt de laatste dagen uit het leven van Jezus. Vanaf de opwekking uit de dood van Lazarus, via de intocht in Jeruzalem tot en met Zijn overlijden aan het kruis van Golgotha, nadat hij met Zijn leerlingen het Laatste Avondmaal had genuttigd. In het Passiespel volg je de gebeurtenissen uit het leven van Jezus in die laatste dagen. De gebeurtenissen, die de Christenen gedenken in de periode tussen Palmzondag en Pasen. Alle personen die dit Passiespel opvoeren zijn amateurtoneelspelers, overwegend afkomstig uit Tegelen. Vele generaties hebben al sinds 1931 aan dit theaterspel meegewerkt. Aan de Passiespelen van 2005 werken meer dan 400 mensen mee! Morgen is de laatste voorstelling. Op 10 juli heb ik al van dit prachtig schouwspel in de openlucht mogen genieten. Meer informatie is er te vinden op de website van De Passiespelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *